skip to Main Content

Petrus & Paulus Campus West Oostende enthousiast over hun nieuwe creatool set

Creatool in het STEM klaslokaal in Petrus & Paulus West Oostende

Leraars leren STEM-skills van leraars, creatoren & uitvinders!