skip to Main Content

'Lastige leerling'

Vroeger in de klas kon Peter, uitvinder en ontwikkelaar van Creatool, ervaren worden als een lastige leerling. Van jongs af aan had hij de gewoonte om kritische vragen af te wisselen met momenten waarin hij wegdroomde. Reflecteren en experimenteren, dat deed hij graag. Al de rest? Niet zo. Het was dus een hele opgave voor leerkrachten om hem op de juiste manier te motiveren en bij de les te houden. Met de ontwikkeling van Creatool is Peter dan ook vertrokken vanuit een hoogstpersoonlijke ervaring met leerproblematiek.

Techniek als rode draad

Peter wist zijn dorst naar de werking der dingen gelukkig wel te lessen doorheen zijn loopbaan. Als technieker en meubelmaker met een opleiding in elektronica kon hij zijn onderzoekende mentaliteit gebruiken en verder ontwikkelen. Zo werkt ook Creatool: leerlingen kunnen er de werkende principes van fysica zelf ondervinden. Zo worden de wetten van Archimedes en Newton plots een stuk tastbaarder.

Inzicht kan je maken

Vlak nadat Peter leerde lopen, begon hij dingen uiteen te halen. Hij wilde weten hoe alles werkte. Dankzij ervaring en studies kreeg hij na verloop van tijd ook alles weer ineen gezet, tot tevredenheid van zijn naaste omgeving. Maar ook intuïtie is een belangrijk aspect binnen de zoektocht naar technische oplossingen. Creatool geeft uiting aan die intuïtieve manier van leren, en geeft leerkrachten de mogelijkheid om die vrij eenvoudig de klas binnen te brengen.

Het circulair principe

De levensstandaard van de mens verbetert ten koste van het evenwicht op onze planeet. Peter gelooft dat we als mens in staat moeten zijn om volgens dezelfde circulaire principes te leven zoals de natuur. Met Creatool wil hij kinderen daarom ook de werking van de natuur laten ervaren, bijvoorbeeld door hen te laten voelen dat energie niet verdwijnt, dat afval niet bestaat. Dat het enige juiste ontwerp een circulair ontwerp is. Daarmee is duurzaamheid voor Creatool meer dan een modewoord.