skip to Main Content

Iedereen uitvinder

DID1

Doe-fiches

In het bovenstaande filmpje hebben kinderen zelf een volksspel gemaakt. Dit doen ze aan de hand van de gratis doe-fiches. Met deze methode bedenken de kinderen zelf een uitvinding die ze maken en testen met de Creatoolset. Met het sjabloon kunnen leerkrachten en kinderen zelf een uitvinding bedenken.
DID2

Downloads

De gratis Creatool doe-fiches zijn hier te downloaden:

 

Of gebruik
Techniek

Techniek

Technische principes zoals wiel, as en  hefboom worden tijdens het bouwen aan een Creatool-opdracht op een laagdrempelige manier duidelijk. Het ontwerp van de set laat de ruimte om een idee heel kort en op een intuïtieve manier om te zetten in een werkend prototype. Daarbij is vooral het doorlopen van het proces van belang, meer dan het eindresultaat. Techniek begrijpen = inzicht maken. Creatool bestaat daarvoor niet enkel op zichzelf, maar wordt gekoppeld aan een speciaal ontworpen lessysteem, waarover hieronder meer.

Stem

STEM

Bij de internationaal ontwikkelde STEM-methode (Science, Technology, Engineering, Mathematics) start het leerproces vanuit een probleemstelling uit de leefwereld van de leerling. De rol van de leerkracht bestaat erin om met niet-suggestieve vragen de leerling te stimuleren op weg naar het vinden van een oplossing. Creatool biedt tijdens dit proces een grote praktische meerwaarde.

Kolb

Kolb

Creatool vertrekt vanuit de Kolb leermethode. Volgens deze theorie doorlopen kinderen tijdens probleemoplossend denken vier fases; deze fases beantwoorden aan de vier leerstijlen: dromer, denker, doener, beslisser. Centraal daarbij staat de vraagstelling waarom, wat, hoe en wat als? (zie afbeelding.)

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Met behulp van de zes persoonlijkheidstypes leerkrachten en leerlingen via Creatool gestimuleerd om hun passies en talenten te ontdekken en ‘uitvinder te worden’, zowel individueel als in groep.  Want talent doe je beter met minder inspanning en passie doe je het liefst. In samenwerking met Marie Claire Van de Velde en Edwin Hantson van communicate2connect.

Eindtermen

Eindtermen

Creatool vertrekt vanuit de eindtermen, en kan dus moeiteloos worden ingepast in bestaande leerprogrammas en lesvoorbereidingen. Aan elke les met een technische grondslag kan een ‘uitvindersmoment’ gekoppeld worden die de opgedane kennis van de les gemakkelijk kan vastzetten in een reflectiemoment.